تعرفه ویژه خدمات دندانپزشکی در سال 1402 طرح نقره ای دندونت با فرانشیز ۵۰ درصد

جدول تعرفه دندانپزشکی سال 1402

هزینه معاینه و تشخیص | هزینه جراحی فک و صورت

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ویزیت13869
رادیو گرافی پری اپتیکال11457
کشیدن دندان قدامی460230
کشیدن دندان خلفی520260
کشیدن دندان عقل580290
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج نرم1/200600
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج سخت1/600800
فرنکتومی652326
بازکردن آبسه داخل دهان390195
درمان درای ساکت400200
بیوبسی از بافت نرم1/168584
بیوپسی از بافت سخت1/168584
بخیه400200

هزینه پرکردن دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)722386
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)968484
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)1/264632
بیلداپ با آمالگام1/580790
پرکردن با کامپوزیت یک سطحی ( همرنگ)920460
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ)1/258629
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ)1/584792
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)2/3401/170
پین داخل عاج کانال هر عدد470235
اسپیلینت داخل عاج و کانال هر عدد1/756878

هزینه عصب کشی دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل 50% نسبت به قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)700350
عصب کشی یک کانال1/700850
عصب کشی دو کانال1/960980
عصب کشی سه کانال2/5601/280
به ازای هر کانال اضافه700350
درمان مجدد یک کانال2/0701/035
درمان مجدد دو کانال2/4001/200
درمان مجدد سه کانال2/9001/450
اپکسوژنزیس هر دندان1/238619

هزینه جراحی لثه | هزینه پریو

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
جرمگیری و بروساژ دو فک (بزرگسلان)900450
بروساز هر فک8040
افزایش طول تاج همراه فلب1/656828
همی سکشن و قطع ریشه1/280640
دسیتال وچ1/540770
پیوند لثه یک دندان3/1761/588

هزینه پروتز دندان | هزینه دندان مصنوعی

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

پروتزهزینه لابراتوار که (بعهده مشتری)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پروتز کامل یک فک1/2006/2003/100
پارسیل آکریلی یک فک بیش از 3 دندان8504/2002/100
پروتز پارسیل کروم کبالت1/8007/8003/900
ریلاین فک بالا6001/500750
ریلاین فک پایین6001/500750
تعمیر پروتز شکسته3501/180590
روکش PFM6002/6001/300
پست ریختگی3501/600800
روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم1/1003/0001/500
چسباندن روکش های قدیمی0578289

هزینه بخش اطفال

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی)440220
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی)512256
پالپوتومی شیری1/108554
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک494247
فبیشور سیلتت هر دندان624312
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)1/178589
jترمیم آمالگام کلاس 5 یک سطحی844422
ترمیم آمالگام دو سطحی1/046523
ترمیم آمالگام سه سطحی1/362681
ترمیم کامپوزیت یک سطحی992496
ترمیم کامپوزیت دو سطحی1/404702
ترمیم کامپوزیت سه سطحی1/780890
پالپکتومی قدامی836418
پالپکتومی خلفی1/036518

تعرفه خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد در سال 1401

توجه: قیمت ها به تومان می باشد

نوع ایمپلنتکشور سازندهتعرفه آزاد خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد در سال 1402
مبلغ قابل پرداخت اعضای دندونت به دندانپزشکان برای هر واحد کامل ایمپلنت
(قیمت ها به تومان می باشد)
DPI IMPLANTایرانی8/000/0005/500/000
SICسوییسی20/000/00015/000/000
DIO IMPLANTکره13/000/0009/000/000
DENTIS IMPLANTکره11/000/0007/000/000

تبصره1 : مبـالغ پرداختی بیمار در انواع ایمپلنت بـدون در نظـر گـرفتن جراحی هـای خاص(از قبیل جـراحی سینوس لیفت،پیونـد لثه،پـودر استخوان(پیوند استخوان)) قبل از ایمپلنت می باشد.بدیهی است درمان های فوق الذکر به عهده ی بیمار و به صورت توافقی با پزشک معالج انجام خواهد شد.

تبصره2: مبالغ پرداختی بیمار،صرفا جهت پایه (فیکسچر) و پروتز PFM همان پایه می باشد و در صورت نیاز بیمار به روکش زیرکونیوم مبلغ 700 هزارتومان به مبالغ پرداختی عضو به دندانپزشک اضافه خواهد شد.

تبصره3: با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

نرخ و شرایط خدمات زیبایی(لمینت/بلیچینگ) در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد(1402)

توجه:قیمت ها به تومان درج شده است

نوع محصولنوع برند(لمینت ، بلیچینگ)قیمت تعرفه آزاد
(هرواحد)
قیمت ها به تومان درج شده است.
مبلغ قابل پرداخت اعضا به دندانپزشکان طرف قرارداد بنیان سلامت برای هر واحد
(قیمت ها به تومان می باشد)
لمینتلمینت سرامیکی ایمکس با هزینه لابراتوار6/500/0004/000/000
لمینتلمینت سرامیکی زیرکونیوم با هزینه لابراتوار5/000/0003/000/000
بلیچینگبیلیچینگ هـر فک (office)
3/000/0001/500/000
بلیچینگبیلیچنگ هر فک (home) به همراه هزینه لابراتور
2/000/0001/000/000

تبصره 1 : در موارد اعلامی  فوق هزینه جرمگیری در قیمت اعلام شده لحاظ نشده و در صورت نیاز، هزینه جرم گیری جداگانه محاسبه و توسط عضو به دندانپزشک پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 :  با توجه به نوسانات قیمت موادهرگونه تغییر در قیمت ها در طول دوره عضویت به صورت هر چهار ماه یکبار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد فنی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد شد.   

نرخ و شرایط خدمات زیبایی(کامپوزیت) در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد(1402)

توجه:قیمت ها به تومان درج شده است

نوع محصولنوع برند(کامپوزیت)قیمت تعرفه آزاد برای
هرواحد
(قیمت ها به تومان می باشد.)
مبلغ قابل پرداخت اعضا به دندانپزشکان طرف قرارداد بنیان سلامت برای هر واحد
(قیمت ها به تومان می باشد)
ونیر کامپوزیت ای پی اس و الترادنت آمریکا2/500/0001/800/000
ونیر کامپوزیتسارمکو (سوئیس)، کاریزما (آلمان) ، توکویاما و جیانیال (ژاپن) گردیا (آمریکا)2/000/0001/200/000

تبصره 1 : در موارد اعلامی  فوق هزینه جرمگیری در قیمت اعلام شده لحاظ نشده و در صورت نیاز، هزینه جرم گیری جداگانه محاسبه و توسط عضو به دندانپزشک پرداخت خواهد شد.

تبصره  2: با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

نرخ وشرایط خدمات زیبایی (ارتودنسی) در مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت پاسارگاد(سال 1402)

توجه:قیمت ها به تومان درج شده است

نوع خدمات ارتودنسیقیمت تعرفه آزاد
(مبالغ به تومان می باشد)
قیمت پرداختی اعضا به مراکز طرف قرارداد بنیان سلامت
(مبالغ به تومان می باشد)
توضیحات
ارتودنسی ثابت هر فک (با براکت معمولی)15/000/0009/000/000ریتینر آخر کار محاسبه می گردد
ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهان10/000/0005/000/000سنین زیر 14 سال بستگی به رشد فک می باشد

تبصره : با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.